Blog

Blog

Thảo luận Đề tài “Phục hồi và Điều hòa Miễn dịch” - 25 August 2022

Trong buổi Thảo luận, Bác sĩ Mikhail Teppone từ Laboratoire de Biogenese Appliquee (LBA) đã chia sẻ bài báo cáo khoa học và lâm sàng về “Phục hồi và Điều hòa Miễn dịch” cho bệnh nhân nhiễm Covid và sau Covid. Bác sĩ đã có phần tổng kết 3 giai đoạn của đại dịch và […]

01/09/2022

Khám phá danh mục khác