Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối: Ngày 17 tháng 6 năm 2024

Chính sách Bảo mật này mô tả các chính sách và thủ tục của Chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin của Bạn khi Bạn sử dụng Dịch vụ và cho Bạn biết về quyền riêng tư của Bạn và cách luật pháp bảo vệ Bạn.

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, Bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin phù hợp với Chính sách Bảo mật này. 

Diễn giải và Định nghĩa

Diễn giải

Các từ có chữ cái đầu tiên được viết hoa có nghĩa được xác định theo các điều kiện sau. Các định nghĩa sau sẽ có cùng ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở dạng số ít hay số nhiều.

Định nghĩa

Vì mục đích của Chính sách Bảo mật này:

 • Tài khoản có nghĩa là một tài khoản duy nhất được tạo cho Bạn để truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc các phần của Dịch vụ của chúng tôi.

 • Đối tác có nghĩa là một tổ chức kiểm soát, bị kiểm soát bởi hoặc dưới sự kiểm soát chung với một bên, trong đó “kiểm soát” có nghĩa là quyền sở hữu 50% hoặc hơn cổ phần, quyền lợi vốn hoặc các chứng khoán khác được phép bỏ phiếu bầu giám đốc hoặc quyền quản lý khác.

 • Công ty (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi”, “Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi” trong Thỏa thuận này) đề cập đến Bhmed Việt Nam, Số 119 Hùng Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM.

 • Cookie là các tệp nhỏ được đặt trên máy tính, thiết bị di động hoặc bất kỳ thiết bị nào khác của Bạn bởi một trang web, chứa chi tiết lịch sử duyệt web của Bạn trên trang web đó cùng nhiều mục đích sử dụng khác.

 • Quốc gia đề cập đến: Việt Nam

 • Thiết bị có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập Dịch vụ như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng kỹ thuật số.

 • Dữ liệu Cá nhân là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân đã xác định hoặc có thể xác định được.

 • Dịch vụ đề cập đến Trang web.

 • Nhà cung cấp Dịch vụ có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức pháp lý nào xử lý dữ liệu thay mặt cho Công ty. Nó đề cập đến các công ty hoặc cá nhân bên thứ ba được Công ty thuê để tạo điều kiện thuận lợi cho Dịch vụ, cung cấp Dịch vụ thay mặt cho Công ty, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ Công ty phân tích cách sử dụng Dịch vụ.

 • Dữ liệu Sử dụng đề cập đến dữ liệu được thu thập tự động, hoặc được tạo ra bởi việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ cơ sở hạ tầng của Dịch vụ (ví dụ: thời gian của một trang truy cập).

 • Trang web đề cập đến Bhmed Việt Nam Chính thức, có thể truy cập từ https://bhmedvietnam.com/

 • Bạn có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty hoặc tổ chức pháp lý khác mà cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, tùy từng trường hợp.

Thu thập và Sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Các Loại Dữ liệu Được Thu thập

Dữ liệu Cá nhân

Khi sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi, Chúng tôi có thể yêu cầu Bạn cung cấp cho Chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng Bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Địa chỉ email

 • Tên và họ

 • Số điện thoại

 • Dữ liệu Sử dụng

Dữ liệu Sử dụng

Dữ liệu Sử dụng được thu thập tự động khi sử dụng Dịch vụ.

Dữ liệu Sử dụng có thể bao gồm thông tin như Địa chỉ Giao thức Internet của Thiết bị của Bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang của Dịch vụ của chúng tôi mà Bạn truy cập, thời gian và ngày Bạn truy cập, thời gian dành cho các trang đó, các mã định danh thiết bị duy nhất và các dữ liệu chẩn đoán khác.

Khi Bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động, Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin tự động, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, loại thiết bị di động Bạn sử dụng, ID duy nhất của thiết bị di động của Bạn, địa chỉ IP của thiết bị di động của Bạn, hệ điều hành di động của Bạn, loại trình duyệt Internet di động Bạn sử dụng, các mã định danh thiết bị duy nhất và các dữ liệu chẩn đoán khác.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của Bạn gửi mỗi khi Bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi Bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động.

Công nghệ Theo dõi và Cookie

Chúng tôi sử dụng Cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của Chúng tôi và lưu trữ một số thông tin nhất định. Các công nghệ theo dõi được sử dụng là các beacon, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin và để cải thiện và phân tích Dịch vụ của Chúng tôi. Các công nghệ Chúng tôi sử dụng có thể bao gồm:

 • Cookie hoặc Cookie Trình duyệt. Cookie là một tệp nhỏ được đặt trên Thiết bị của Bạn. Bạn có thể yêu cầu trình duyệt của mình từ chối tất cả Cookie hoặc cho biết khi nào một Cookie đang được gửi. Tuy nhiên, nếu Bạn không chấp nhận Cookie, Bạn có thể không sử dụng được một số phần của Dịch vụ của chúng tôi. Trừ khi Bạn đã điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để từ chối Cookie, Dịch vụ của chúng tôi có thể sử dụng Cookie.
 • Web Beacons. Một số phần nhất định của Dịch vụ của chúng tôi và email của chúng tôi có thể chứa các tệp điện tử nhỏ được gọi là web beacons (cũng được gọi là clear gifs, pixel tags và single-pixel gifs) cho phép Công ty, ví dụ, đếm người dùng đã truy cập các trang đó hoặc mở email và cho các số liệu thống kê trang web khác (ví dụ: ghi lại sự phổ biến của một phần nhất định và xác minh tính toàn vẹn của hệ thống và máy chủ).

Cookie có thể là “Cookie Phiên” hoặc “Cookie Tạm thời”. Cookie Phiên vẫn còn trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động của Bạn khi Bạn ngắt kết nối, trong khi Cookie Tạm thời bị xóa ngay khi Bạn đóng trình duyệt web của mình. 

Chúng tôi sử dụng cả Cookie Phiên và Cookie Tạm thời cho các mục đích được đặt ra dưới đây:

 • Cookie Cần Thiết / Cookie Cần Thiết

  Loại: Cookie Phiên

  Quản lý bởi: Chúng tôi

  Mục đích: Những Cookie này là cần thiết để cung cấp cho Bạn các dịch vụ có sẵn qua Trang web và để cho phép Bạn sử dụng một số tính năng của nó. Chúng giúp xác thực người dùng và ngăn chặn việc sử dụng gian lận các tài khoản người dùng. Nếu không có những Cookie này, các dịch vụ mà Bạn yêu cầu không thể được cung cấp và Chúng tôi chỉ sử dụng những Cookie này để cung cấp cho Bạn những dịch vụ đó.

 • Chính sách Cookie / Chấp nhận Thông báo Cookie

  Loại: Cookie Tạm thời

  Quản lý bởi: Chúng tôi

  Mục đích: Những Cookie này xác định xem người dùng đã chấp nhận việc sử dụng cookie trên Trang web hay chưa.

 • Cookie Chức Năng

  Loại: Cookie Tạm thời

  Quản lý bởi: Chúng tôi

  Mục đích: Những Cookie này cho phép chúng tôi ghi nhớ các lựa chọn Bạn thực hiện khi Bạn sử dụng Trang web, chẳng hạn như ghi nhớ chi tiết đăng nhập của bạn hoặc tùy chọn ngôn ngữ. Mục đích của những Cookie này là cung cấp cho Bạn trải nghiệm cá nhân hơn và tránh Bạn phải nhập lại các tùy chọn của mình mỗi khi Bạn sử dụng Trang web.

Để biết thêm thông tin về các cookie chúng tôi sử dụng và các lựa chọn của bạn liên quan đến cookie, vui lòng truy cập Chính sách Cookie của chúng tôi hoặc phần Cookie của Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Công ty có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích sau:

 • Để cung cấp và duy trì Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả việc giám sát việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

 • Để quản lý Tài khoản của Bạn: để quản lý đăng ký của Bạn với tư cách là người dùng của Dịch vụ. Dữ liệu Cá nhân mà Bạn cung cấp có thể cho Bạn quyền truy cập vào các chức năng khác nhau của Dịch vụ có sẵn cho Bạn với tư cách là người dùng đã đăng ký.

 • Để thực hiện hợp đồng: phát triển, tuân thủ và thực hiện hợp đồng mua bán sản phẩm, mặt hàng hoặc dịch vụ Bạn đã mua hoặc bất kỳ hợp đồng nào khác với Chúng tôi thông qua Dịch vụ.

 • Để liên hệ với Bạn: Để liên hệ với Bạn qua email, cuộc gọi điện thoại, SMS hoặc các hình thức liên lạc điện tử tương đương khác, chẳng hạn như thông báo đẩy của ứng dụng di động liên quan đến cập nhật hoặc các thông tin liên lạc thông tin liên quan đến các chức năng, sản phẩm hoặc dịch vụ hợp đồng, bao gồm các bản cập nhật bảo mật, khi cần thiết hoặc hợp lý để thực hiện chúng.

 • Để cung cấp cho Bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về các hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác mà chúng tôi cung cấp tương tự như những thứ bạn đã mua hoặc hỏi trừ khi Bạn đã chọn không nhận thông tin đó.

 • Để quản lý các yêu cầu của Bạn: Để tham dự và quản lý các yêu cầu của Bạn gửi tới Chúng tôi.

 • Đối với các chuyển nhượng kinh doanh: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của Bạn để đánh giá hoặc tiến hành sáp nhập, tách rời, tái cấu trúc, tổ chức lại, giải thể hoặc các đợt bán hoặc chuyển nhượng khác một số hoặc tất cả tài sản của Chúng tôi, cho dù là một công ty hoạt động hoặc như một phần của phá sản, thanh lý hoặc các thủ tục tương tự, trong đó Dữ liệu Cá nhân do Chúng tôi nắm giữ về người dùng Dịch vụ của chúng tôi là một trong những tài sản được chuyển nhượng.

 • Vì các mục đích khác: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của Bạn cho các mục đích khác, chẳng hạn như phân tích dữ liệu, xác định xu hướng sử dụng, xác định hiệu quả của các chiến dịch khuyến mãi của chúng tôi và để đánh giá và cải thiện Dịch vụ, sản phẩm, dịch vụ, tiếp thị và trải nghiệm của Bạn.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn trong các tình huống sau:

 • Với Nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn với các Nhà cung cấp Dịch vụ để giám sát và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, để liên hệ với Bạn.
 • Đối với các chuyển nhượng kinh doanh: Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển thông tin cá nhân của Bạn liên quan đến, hoặc trong quá trình đàm phán, bất kỳ sự sáp nhập, bán tài sản Công ty, tài trợ hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của Chúng tôi cho một công ty khác.
 • Với các Đối tác: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của Bạn với các đối tác của Chúng tôi, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ yêu cầu các đối tác đó tuân thủ Chính sách Bảo mật này. Các đối tác bao gồm công ty mẹ của Chúng tôi và bất kỳ công ty con nào khác, đối tác liên doanh hoặc các công ty khác mà Chúng tôi kiểm soát hoặc thuộc quyền kiểm soát chung với Chúng tôi.
 • Với các đối tác kinh doanh: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của Bạn với các đối tác kinh doanh của Chúng tôi để cung cấp cho Bạn một số sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi nhất định.
 • Với người dùng khác: khi Bạn chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tương tác với người dùng khác trong các khu vực công cộng, thông tin đó có thể được xem bởi tất cả người dùng và có thể được phân phối công khai bên ngoài.
 • Với sự đồng ý của Bạn: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Bạn cho bất kỳ mục đích nào khác với sự đồng ý của Bạn.

Lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Công ty sẽ giữ lại Dữ liệu Cá nhân của Bạn chỉ trong thời gian cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sẽ giữ lại và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: nếu chúng tôi phải giữ lại dữ liệu của bạn để tuân thủ luật hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi.

Công ty cũng sẽ giữ lại Dữ liệu Sử dụng cho các mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu Sử dụng thường được giữ lại trong thời gian ngắn hơn, ngoại trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc cải thiện chức năng của Dịch vụ của Chúng tôi, hoặc Chúng tôi bị pháp luật yêu cầu giữ lại dữ liệu này trong thời gian dài hơn.

Chuyển Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Thông tin của Bạn, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, được xử lý tại các văn phòng hoạt động của Công ty và ở bất kỳ nơi nào khác mà các bên liên quan đến việc xử lý được đặt. Điều đó có nghĩa là thông tin này có thể được chuyển đến – và duy trì trên – máy tính đặt ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia hoặc khu vực tài phán chính phủ khác của Bạn, nơi các luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với những luật tại khu vực tài phán của Bạn.

Sự đồng ý của Bạn với Chính sách Bảo mật này, sau đó Bạn gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của Bạn với việc chuyển giao đó.

Công ty sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý cần thiết để đảm bảo rằng dữ liệu của Bạn được xử lý an toàn và phù hợp với Chính sách Bảo mật này và không có việc chuyển Dữ liệu Cá nhân của Bạn nào diễn ra đối với một tổ chức hoặc quốc gia trừ khi có các biện pháp kiểm soát đầy đủ tại chỗ bao gồm cả bảo mật dữ liệu của Bạn và các thông tin cá nhân khác.

Xóa Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Bạn có quyền xóa hoặc yêu cầu Chúng tôi hỗ trợ xóa Dữ liệu Cá nhân mà Chúng tôi đã thu thập về Bạn.

Dịch vụ của chúng tôi có thể cho phép Bạn xóa một số thông tin nhất định về Bạn từ trong Dịch vụ.

Bạn có thể cập nhật, sửa đổi hoặc xóa thông tin của mình bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào Tài khoản của Bạn, nếu bạn có, và truy cập phần cài đặt tài khoản cho phép bạn quản lý thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có thể liên hệ với Chúng tôi để yêu cầu truy cập, sửa chữa hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào mà Bạn đã cung cấp cho Chúng tôi.

Xin lưu ý, tuy nhiên, rằng Chúng tôi có thể cần giữ lại một số thông tin nhất định khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý hoặc cơ sở hợp pháp để làm như vậy.

Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Giao dịch kinh doanh

Nếu Công ty tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, Dữ liệu Cá nhân của Bạn có thể được chuyển giao. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo trước khi Dữ liệu Cá nhân của Bạn được chuyển giao và trở thành đối tượng của một Chính sách Bảo mật khác.

Thực thi pháp luật

Trong một số trường hợp nhất định, Công ty có thể bị yêu cầu tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Bạn nếu pháp luật yêu cầu làm như vậy hoặc để đáp ứng các yêu cầu hợp lệ của cơ quan công quyền (ví dụ: tòa án hoặc cơ quan chính phủ).

Công ty có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Bạn với niềm tin tốt rằng hành động đó là cần thiết để:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Bảo vệ và phòng vệ các quyền hoặc tài sản của Công ty
 • Ngăn chặn hoặc điều tra hành vi sai trái có thể xảy ra liên quan đến Dịch vụ
 • Bảo vệ sự an toàn cá nhân của Người dùng Dịch vụ hoặc công chúng
 • Bảo vệ chống lại trách nhiệm pháp lý

Bảo mật Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Bảo mật Dữ liệu Cá nhân của Bạn là quan trọng đối với Chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là bảo mật 100%. Trong khi Chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện thương mại có thể chấp nhận được để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Bạn, Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Quyền riêng tư của Trẻ em

Dịch vụ của Chúng tôi không dành cho bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Nếu Bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và Bạn biết rằng Con bạn đã cung cấp cho Chúng tôi Dữ liệu Cá nhân, vui lòng liên hệ với Chúng tôi. Nếu Chúng tôi phát hiện ra rằng Chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi mà không có sự xác minh về sự đồng ý của phụ huynh, Chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của Chúng tôi.

Nếu Chúng tôi cần dựa vào sự đồng ý là cơ sở pháp lý để xử lý thông tin của Bạn và quốc gia của Bạn yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ, Chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ Bạn trước khi Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó.

Dịch vụ của Chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không được Chúng tôi vận hành. Nếu Bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, Bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyến khích Bạn xem lại Chính sách Bảo mật của mọi trang bạn truy cập.

Chúng tôi không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

Thay đổi Chính sách Bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của mình theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ cho Bạn biết qua email và/hoặc một thông báo nổi bật trên Dịch vụ của Chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” ở đầu Chính sách Bảo mật này.

Bạn được khuyến nghị xem lại Chính sách Bảo mật này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ với Chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi: