“Tác dụng đầu tiên và rõ ràng nhất mà Bảo Hoàng cảm nhận được chính là chất lượng giấc ngủ được cải thiện đáng kể. Nhờ đó, mình có đủ năng lượng và tinh thần để bắt đầu ngày mới phấn khởi và vững vàng vượt qua ngày dài đầy áp lực.”